Diensten

Solar Daksystemen

Onderhoud

Afhankelijk van de omgeving 1 of meerdere keren per jaar dak schoonmaken (voorjaar, herfst);

  • Idem solar schoonmaken;
  • Controle opbrengst PV, eventueel systeemtest;
  • Rapportage met toekomst analyse en opbrengstprognose;
  • Vuil afvoeren;
  • Preventief en Curatief met prognose en jaarlijkse rapportage.

Solar Daksystemen B.V.

De specialist in duurzame en milieuvriendelijke
solar totaaloplossingen.